זכויות

יוצרים


יוזמת, יוצרת ובעלת האתר - צופי קלקודה
אתר זה מוגן בחוק זכויות יוצרים.
כל הדפים המצויים באתר "artnsmart.com" וכל משחקי המחשב הם בבעלותה של יוצרת האתר - צופי קלקודה.
זכויות יוצרים, על הרעיון ביסוד האתר, עיצוב האתר, סימנים מסחריים, לוגו, ציורים מובילים, ודמויות מובילות שייכים כולם לבעלת האתר.
אין להכניס באתר שינויים, אין להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל, או למסור לצד שלישי ,בכל צורה שהיא ללא קבלת הסכמה מבעלת האתר.
כל הזכויות באתר "artNsmart.com -משחקי מחשב לילדים " לרבות זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני וזכויות אחרות מוגנים בזכויות יוצרים וכן בחוקים אחרים. אין להעתיק או לחקות אותם, בחלקם או במלואם.
ציורי דמויות הארנבים, שייכים לציירת רווית בקיש, אין להשתמש, לשכפל, להעתיק, למכור, להפיק, להפיק מחדש, לחכות, למסור, או לנצל בכל דרך אחרת את ציורי הדמויות או חלקים מהם. כל הדמויות מוגנים בחוק זכויות יוצרים.

כל הפרה של תקנון זה ללא אישור מפורש מראש ובכתב מבטל את אישור השימוש באתר שניתן למשתמש רק על פי תנאי שימוש אלה.
משתמש אתר,  אשר יפר את חוקי זכויות יוצרים בכל דרך שהיא, תוגש נגדו תביעה.
 
 

.

              

[Top]      שמירת פרטיות  | דף הבית  |  תקנון האתר | מפת האתר

משחקים לילדים | הורים וילדים| חינוך ילדים | יצירה לילדים | משחקים לגיל הרך | משחקי מחשב לילדים | משחקי חשיבה לילדים